LIHAT ITU SALIB

Lihat itu Salib
Dipikul
Dipanggul
Dibopong
Lihat itu langkah terseret
Dicambuk
Dipecut
Berdarah
Ahhh ...!
Lihat itu tubuh
Dipaku
Direjam
Ditombak
Itu dikenang
Itu diresapi
Itu direnungi
Itu bahan kontemplasi
Itu materi diskusi
Itu dulu ...!
Sang Anak Manusia Mengejawantah
Sekarang
Kini
Hari ini ...
Lihat itu Salib
Kosong
Melompong
Hampa
Terpajang indah penuh estetika
Terpasang penuh nuansa
Terbentang penuh romansa
Tapi…
Adakah dilingkupi makna

Adakah diliputi selaksa doa
Atau ...
Hanya simbol
Perlambang
Aksesoris
Hiasan
Benarkah?

Salib itu kehilangan spirit
Tertutup kelekatan
Keakuan
Absolutisme semu
Sekat-sekat pranata
Ciptaan ketakutan diri
Benarkah?
Belum
Not yet ...!
Lihat itu Salib
Rindu dendam menanti
Penuh kepasrahan
Ditempatkan pada kesejatian eksistensi