Dia Lahir untuk Kami

Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami
Dia bangkit untuk kami semua
Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami
Dia Raja di atas s`gala Raja

Dia itu Firman Allah yang turun ke bumi
Yang jadi sama dengan manusia
Dia Yesus sobat kami
Dia Yesus Allah kami
Sang Penebus Juruselamat manusia