Tujuh ucapan terakhir

Tujuh ucapan terakhir adalah kata-kata terakhir yang diucapkan Kristus ketika tergantung di kayu salib. Keempat Injil mengungkapkan frasa-frasa yang berbeda; tetapi jika dikelompokkan, frasa-frasa itu adalah sebagai berikut: (1) "Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?" (2) "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." (3) "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus" (diucapkan kepada penjahat yang ada di samping-Nya). (4) "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu Kuserahkan nyawa-Ku." (5) "Ibu, inilah, anakmu! Nak inilah ibumu!" (dikatakan kepada Maria dan Yohanes). (6) "Aku haus." (7) "Sudah selesai."

Jerry MacGregor dan Marie Prys, "Seorang Juruselamat, Kristus, Tuhan", 1001 Fakta Mengejutkan Tentang Alkitab, Penerbit ANDI, h. 158